Herbalife Türkiye Satış Sözleşmesi Formu

Herbalife Türkiye Satış Sözleşmesi Formuna bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bu Form Satıcı ve Alıcı arasındaki anlaşmayı belgeleyen bir sözleşmedir. Her bir satış için bu satış sözleşmesi doldurulmalıdır. Bu formun Üyede kalan kopyası 3 yıl süre ile saklanmalıdır.

KAPIDAN SATIŞ YETKİ BELGESİ: İzin ve tarih no 19.11.2013 / 34 - 248 Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

TAKSİTLİ SATIŞIMIZ YOKTUR: Ürünü iade etmeniz halinde, bu satış sözleşmesi çerçevesinde size teslim edilmiş olan tüm ürünleri, Satıcıya kendi oturduğunuz adreste iade etmelisiniz. Dilerseniz, ürünlerin geri gönderilmesi işini, tüm masraf ve riski Satıcıya ait olmak üzere Satıcının size bildireceği koşullara uygun olarak kendiniz de yapabilirsiniz. Bu sözleşme bir defalık satış karşılığıdır. Ürünleri Satıcıya iade etmeye hazır olmanız ve fakat Satıcının bunları sizin cayma ihbarınızı izleyen 20 gün içinde teslim almaması halinde, ürünleri hiçbir yükümlülük altına girmeden elinizde tutabilir veya başka bir şekilde tasarruf edebilirsiniz. Bu işlemi iptal etmek için, bu cayma ihbarını herhangi bir şekil şartına bağlı olmaksızın Üyeye ya da Herbalife’a ulaştırın.

Bu sözleşmeye istinaden Satıcının Yükümlülükleri aşağıdaki şekildedir:

1. Satıcı, fatura veya tesellüm makbuzu ile birlikte tüketiciye cayma hakkını açıklayan bu belgeyi tüketiciye vermek ve tüketiciye de bu belgeyi aldığına dair tutanak imzalatmak zorundadır.

2. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren yirmi gün içinde malı geri almakla yükümlüdür.

3. Satıcı, sözleşme konusu mal veya hizmetin sözleşmede belirtilen fiyat, nitelik, miktar ve sürelere uygun olarak teslim veya iade edilmesinden veya yerine getirilmesinden, ayrıca Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 6, 6a, 7, 8, 9, 13, 14 ve 15. maddelerinde belirlenen hususlardan sorumludur.

4. Satıcı, müşterilerine yaptığı her bir satış için Satış Sözleşmesi Formu düzenlemek, bir nüshasını Herbalife’a ulaştırmak ve istendiğinde Herbalife’a temin etmek üzere söz konusu formların ikinci nüshasını satışın gerçekleştiği tarihten itibaren 3 (üç) yıl süre ile muhafaza etmekle yükümlüdür. Üyenin bu yükümlülüğe uymaması halinde Herbalife’ın Herbalife Kurallarına göre gerekli ve uygun yaptırımları uygulama ve ayrıca uğradığı zararların tazminini Üyeden talep etme hakkı vardır.

HERBALIFE’IN İADE KURALLARI: Herbalife size, değiştirme veya tamamını geri ödeme seçeneklerini sunmaktadır. Ürünü teslim aldıktan sonra 30 gün içinde Üyenizden geri ödeme işleminin yapılmasını talep etmeniz ve ürünün kullanılmamış kısmını (kutusu ile birlikte) bu formun ön kısmında adı yazılı Üyeye göndermeniz yeterlidir. Herbalife iade kuralları, bu formda yer alan “14 Günlük Cayma Hakkı Bildirimi”ne bir ek niteliğindedir.

Müşteri kendisine cayma hakkı dahil sahip olduğu tüm hakların anlatıldığını, ürünlere ilişkin fiyat kataloglarının gösterildiğini ve satıcının açık adresinin bildirildiğini işbu sözleşme ile gayrıkabili rücu olarak beyan eder.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ: İşbu Sözleşme’den doğacak şikayet ve itirazlar konusunda başvurular, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilir. Tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde ise kendisine görev verilen Asliye Hukuk Mahkemesi’ne ya da Ticaret Mahkemesi’ne başvurulabilir.

GİZLİLİK POLİTİKASI: Herbalife Bağımsız Üyeniz, siparişinizi tamamlamak, kalite kontrol sürecine destek olmak ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için kişisel bilgilerinizi işleme alır. Bilgileriniz şirket içinde veya Avrupa Birliğine dahil olmayan ve veri koruması yaşadığınız ülkedeki veri koruma uygulamaları kadar güvenli olmayan ülkelerde yer alan iştiraklerle paylaşılabilir. Herbalife bilgilerinizin her zaman güvende olması için gereken kontrol mekanizmalarını kullanmaktadır. Veri güvenliği kuralları çerçevesinde bilgilerinizin kullanılmasına itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bunu yapmak için, bilgileri formun en başında bulunan Üyeniz ile hemen irtibata geçiniz.

KAYITLARIN MUHAFAZA EDİLMESİ VE DAĞITIMI

Lütfen bir kopyayı alıcıya, bir kopyayı kendize ve bir kopyayı Herbalife’a teslim ediniz. Bu formun Üyeye ait kopyası 3 yıl süresince saklanmalıdır.

Herbalife Bağımsız Üyeniz ile iletişime geçmekte sorun yaşıyorsanız Herbalife Üye Hizmetleri Departmanını (216) 542 75 80 numaralı telefondan arayabilirsiniz.

2013 HERBALIFE INTERNATIONAL URUNLERI TIC. LTD. STI. Tüm hakları saklıdır. 5001- TU-19